Het hostal

We wonen in een kamer in hostal Jislene.

Daar ga ik ook naar school.

Kijk maar …